Regeringens utredare på besök: Så ska samhället bli jämställt

Nu ska jämställdhetsarbetet ta ny fart. På måndag kommer regeringens jämställdhetsutredare, Cecilia Schelin Seidegård, till Örebro för att berätta för politiker hur förändringsarbetet bör organiseras.

I sitt betänkande från utredningen ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” föreslår Cecilia Schelin Seidegård att jämställdhetspolitiken måste bli tydligare, att en ny myndighet inrättas och att länsstyrelsen får mer uppgifter för att målen ska kunna förverkligas.

Landshövding Maria Larsson tar emot utredaren och hennes idéer på måndag och har därefter ordnat ett möte med politiker från regionen och kommunerna.

,