Så ska bostadsbyggandet öka i regionen

Ska bostadsbyggandet ökas behövs både regionalt och nationellt stöd till kommunerna. Det anser Region Örebro län som ihop med fjorton andra regioner uppmanar bostadsminister Mehmet Kaplan att inte dra Bostadsplaneringskommitténs förslag i långbänk.

De 16 regionföreträdarna menar att kommitténs förslag ger mer livskraftiga regioner som kan stärka Sverige i en hårdnande global konkurrens. Underskrivarna stöder kommitténs tre huvudförslag:

Ökad samordning mellan kommunernas planering för bostadsförsörjning och regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik.

En ny lag om regional fysisk planering med länen som indelningsgrund.

En nationell strategi och ett nationellt forum för fysisk planering och bostadsförsörjningsfrågor.

,