Två nya förskoleavdelningar planeras vid Västra Park

Programnämnd Barn- och utbildning planerar en utbyggnad av Väster parks förskola. Två nya avdelningar ska byggas där. Upp till 36 barn beräknas kunna tas emot i februari 2017.

– Vi kommer fram till 2020 behöva bygga för 3700 fler barn i skolan och förskolan. Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser i den här stadsdelen och vi fortsätter ta ansvar för att alla barn ska få en plats, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd.

Utbyggnaden planeras att kosta 15 miljoner kronor och byggstarten planeras till april 2016. Avdelningarna är då färdiga för att ta emot de nya barnen i februari 2017. Förskolan Väster park består idag av fyra förskoleavdelningar och en avdelning för natt- och helgomsorg.

– De nya platserna kommer att vara till för verksamhet under dagtid. Området runt Väster Park har växt de senaste åren med mycket nybyggnationer. Vi ser en fortsatt stark utveckling för Örebro, och vi behöver tänka långsiktigt när vi planerar nya förskoleavdelningar, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i programnämnden.

,