Delar av regionens vägnät måste bytas ut – möte om pendling i Mälardalen

asfalt

Tillgängligheten både mellan regionerna och Stockholm samt transportsystemets robusthet är det viktigaste för utvecklingen av Östra Mälardalen. Man måste kunna dagpendla till Stockholm från hela regionen och det betyder att bostäder måste byggas i hela regionen.

Det var något av det som kom fram under fredagens möte om utvecklingen av vår region. 200 politiker och tjänstemän hade samlats i Stockholm för att diskutera bland annat kommunikationerna.

– Håll fast vid resenärsperspektivet. Tänk ur deras perspektiv först. Vad är det vi ska göra för att resenärerna ska få en bättre vardag, sa Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län.

Förutom järnvägen så behöver delar av regionens vägnät helt att bytas ut. Sjöfarten är outvecklad, till skillnad från övriga Europa där 25 procent är av godstransporterna sker på vatten så är siffran i vår region bara sju procent. Sedan har vi flygets betydelse för regionen. Arlanda måste få fler internationella direktlinjer så att fler företag vill etablera sig i regionen. Och så måste tillgängligheten till flygplatsen också förbättras. Den kommande Ostlänken måste till exempel kompletteras, enligt ett gemensamt uttalande efter mötet.

 

, ,