Grillska stängt efter hot på Facebook

Grillska gymnasiet håller stängt i dag, fredag. De gör det på grund av ett hot som kommit in på skolans Facebooksida, berättar Marika Hjelm Siegwald kommunikationschef på Stockholms Stadsmission som är huvudman för skolan.

Polisen gör bedömningen att hotet inte är så allvarligt att skolan måste stängas, men skolledningen väljer ändå att låta elever och personal stanna kvar hemma. Detta med bakgrund till torsdagens händelse i Trollhättan. På Grillska i Örebro går cirka 300 elever.