Forskar om gula nyfödda som får ljusbehandling i hemmet

pa-mage_MG_7024_637x248

Drygt hälften av alla nyfödda barn blir gula i hyn. Det beror på att nivån av bilirubin i blodet är högt. Därför behöver många nyfödda ljusbehandlas. Det finns möjligheter att göra det utanför sjukhuset med fiberoptisk utrustning och forskaren Mats Eriksson vid Örebro universitet ska undersöka för- och nackdelar med detta.

Lilla Barnets fond har delat ut sammanlagt 600 000 kronor till sex forskare med målet att förbättra vården av nyfödda. Örebroforskaren Mats Eriksson fick medel för att undersöka ljusbehandling av nyfödda.

– Vi ska först och främst undersöka om det förbättrar föräldrarnas anknytning till sitt barn om behandlingen ges i hemmet jämfört med om det görs på sjukhus, säger han. Forskarna kommer också studera hur det påverkar amning, stress och föräldrars upplevelse av vården. Dessutom kommer de ta med praktiska aspekter som genomförbarhet och ekonomi.

250 barn i Falun, Uppsala, Karlstad och Örebro kommer ingå i studien – hälften behandlas i hemmet och hälften på sjukhus. Den fiberoptiska utrustningen är bra för att det möjliggör behandling i hemmet men den har fler fördelar. Barnet slipper till exempel vårdas i en kuvös eller värmesäng utan kan ligga i sin egen säng eller i en förälders famn.

Barnet på bilden har inget direkt samband med artikeln. källa: Örebro universitet. foto: Vårdguiden 1177.se