Så ska färdtjänsten bli bättre – dialog startar i dag

Färdtjänst-monterad

Nu startar Länstrafiken ett kundforum för att förbättra färdtjänst, sjukresor och andra serviceresor. Kundforumet består av sex personer som kommer att träffas varje månad, med start i dag, för att utifrån synpunkter från användare av serviceresor föreslå förbättringar av trafiken.

– Serviceresorna är till för personer med behov av specialanpassad kollektivtrafik, och det är viktigt att de som använder servicen får möjlighet att säga vad de tycker om den. Vi vill veta vad våra resenärer behöver för att känna sig trygga, säger Tex Kihlström, chef för serviceresor på Länstrafiken Örebro.

I kundforumets möten deltar Länstrafikens chef för serviceresor samt fem personer från länets handikapprörelse, som företräder många av resenärerna. De fem personerna från handikapprörelsen kommer från Hörselgruppen, Medicingruppen, Psykiatri- och neuropsykiatrigruppen, Rörelsehindergruppen och Syngruppen. Respektive grupp tar med sig synpunkter från sina medlemmar till kundforumet.