Sånglärkan Karin fick det pedagogiska priset

gnjhlrr7ucw7wfckcmgc

Karin Svärd, språkmusiker och pedagog vid förskolorna i Vivalla tilldelades på måndagen Pedagogiskt pris 2015 i kategorin förskola I Örebro kommun. Med sång och musik skapar hon glädje, gemenskap och språkutveckling för barn och föräldrar.

– Fantastiskt roligt. Jag har faktiskt inte tänkt på det här priset förrän idag, men då tänkte jag ”så kul det vore om …”, säger pristagaren Karin Svärd som just hållit ett seminarium om SångLärKan och kommit till Conventum Arena.

Cirka 1 800 anställda vid fritidshem och förskolor i Örebro gav henne varma applåder. Framför allt är det roligt att sprida idén till fler. Det behövs fler ”sånglärkor”, och jag skulle önska att det satsades resurser på det, säger Karin.

Juryns motivering

”Du har med verksamheten SångLärKan hittat vägar att med sång och musik på ett lustfyllt sätt skapa glädje, gemenskap och språkutveckling för både barnen och deras föräldrar. Ditt engagemang, din glädje, lust och vilja ger både barn och vuxna musik, språk, skratt och goda möten med varandra. SångLärKan skapar förståelse och trygghet samt bygger broar och stärker goda relationerna mellan personal och vårdnadshavare. Det synliggjordes i en förälders kommentar när en sångfras blev förståelig, ’Nu förstår jag vad man skrattar åt’.”

foto: Örebro kommun