Alenka och Karin på Tullängsskolan är bästa idrottslärarna

gabgn76o5n355oueynxk

Priset Årets Idrottslärare 2015 går till Alenka Horvat och Karin Hallin Ahlström, som arbetar som idrottslärare på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade på Tullängsgymnasiet.

Enligt juryn får de utmärkelsen för att de gör ett fantastiskt jobb med en elevgrupp som ställer särskilda krav på metodiken och pedagogiken. Priset delas ut av Svenska Idrottslärarföreningen och består av ett stipendium på 10 000 kronor.

– En idrottslärares främsta uppgift är att öka medvetenheten om hur den enskilde individen kan påverka sin egen hälsa och få var och en att känna vinsterna med en god hälsa, säger Karin Hallin Ahlström.

I juryns motivering framhålls att de har ett stort engagemang och arbetar aktivt med hälsa och välbefinnande för både elever och personal. Viktiga inslag i deras undervisning är ny teknik såsom instruktionsfilmer och QR-koder som genvägar till olika typer av kompletterande instruktioner.

– Alenka och Karin är fantastiska förebilder för både elever och kollegor. De har gjort ett gediget förändringsarbete i ämnet Idrott och hälsa och jag hoppas att fler kan få ta del av detta arbete, säger rektor Anders Adamson.

Priset delas ut på Idrotts- och hälsokonventet på GIH i Stockholm tisdag den 27 oktober.