Manifestation för att hedra drogoffer – 700 dog förra året på grund av droger

Allhelgonahelg 2009 Hovdestalund minneslund, Västerås

Torsdagen den 29 oktober arrangeras en ljusmanifestation för alla som dött till följd av missbruk. Minnesstunden på Våghustorget inleds klockan 17.00. Antalet personer som dör i överdoser i Sverige har mer än fördubblats på tio år.

Narkotikadödligheten i Sverige är nu näst högst i hela EU, det är bara Estland som visar högre siffor. Det visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå, Europeisk drograpport 2015. Narkotikabruk är en av de främsta orsakerna till dödsfall som hade kunnat undvikas bland ungdomar i Europa. Förra året dog nästan 700 personer till följd av droger i Sverige. Den högsta siffran någonsin.

Föreningar i Örebro som jobbar för att stötta missbrukare och dess anhöriga arrangerar manifestationen att synliggöra samhällets stora utmaning med olika typer av ökat droganvändande och hedra de som dött till följd av sitt missbruk.

Manifestationen inleds av kommunalrådet Maria Haglund (M) och efter det kommer representanter från föreningarna KRIS, SIMON, Qvinnoqulan, NBV och AHA att hålla ett tal. Manifestationen avslutas med en tyst minut.