Örebro fick högsta betyget någonsin

IMG_0004

Örebro kommun blev Sveriges kvalitetskommun 2013. Till grund för nomineringen låg SKL:s utvärdering av kommunen som gjordes året före. Nu har resultatet av den nya mätningen för 2015 kommit. Och Örebro får högsta betyget någonsin.

Vid mätningen 2012 fick Örebro kommun 615 poäng, den näst högsta bedömningen av alla kommuner som genomfört utvärderingen fram till dess. För att säkerställa att kommunens utvecklingsarbete fortgår i rätt riktning, beställdes en ny utvärdering i september i år. Poängen denna gång blev 650.

– Det här är oerhört glädjande. När man får en fin utmärkelse, som vi fick 2013, kan det finnas en risk att man blir nöjd, och att man tycker att man är framme. Men, framme kanske man aldrig är, och en utmärkelse kan aldrig vara mer än ett delmål. Den nya utvärderingen visar på kommunens förmåga att hålla i och hålla ut, och att vi faktiskt är väldigt bra på det där med att ständigt förenkla, förnya och förbättra, till nytta för våra medborgare, säger Staffan Isling, kommundirektör.

Kommunkompassen bedömer kommunens förmåga att leda, styra och samverka.

– Kommunkompassen bedömer åtta olika områden. Det handlar om allt från brukarorientering till resultat och effektivitet. En styrka är att vi håller väldigt hög nivå på samtliga områden, och att vi dessutom förbättrat oss på samtliga, säger Catharina Centerfjäll, kvalitetsdirektör.

Som exempel på förbättringar nämner SKL kommunens Servicecenter och satsningar på samverkan med föreningsliv samt andra aktörer i regionen och nationellt, liksom utvecklingen av en strategi för internationell samverkan.