Örebro planerar för en brandstation till

Örebro_430pxl

I takt med att Örebro växer ökar behovet av ytterligare en brandstation. Jämförbara städer som Västerås, Uppsala och Linköping har redan idag två eller tre stationer, förklarar P-O Staberyd, brandchef Nerikes brandkår.

En tänkt placering är stadens nordöstra delar nära USÖ och det snabbt växande Öster med Näsby och Ekeby-Almby. Även norr med nybyggnationen på Rynningeåsen och vid Svampen skulle då komma närmare en brandstation.

Ledningen för Nerikes brandkår önskar nu en ökad långsiktig dialog med kommunen om var Örebros andra station ska placeras. CV-området kan vara ett alternativ, enligt Staberyd.

Under tisdagen presenterades planerna på den nya Trädgårdsgatan. Där ges det större utrymme för fotgängare och cyklister jämfört med idag. I den planen finns även utryckningsvägen med i beräkningen, både för ambulanser till och från USÖ och brandkårens utryckningar. Utryckningsfordonen ska kunna köra i en mittenfil på den ombyggda gatan.

P-O Staberyd menar att i takt med Örebros expansion ökar framkörningstiderna. Just Trädgårdsgatan är idag ett problem under rusningstrafiken. Där kan det vara kö från Änggatan och fram till Rudbecksgatan, och då har vi svårt att snabbt ta oss fram när vi kommer in i staden söderifrån, menar han.

I stadsplaneringen handlar det mycket om bostadsbyggande och med det mindre villagator, tycker han. P-O Staberyd vill se ett helhetsgrepp där även större genomfartsleder finns med i planeringsarbetet.

– Först när dessa vägavsnitt är fastställda går att peka ut den bästa platsen för Örebros nästa brandstation, anser brandchefen.

foto: Nerikes brandkår