Anna-Karin är ny ställföreträdande rektor vid universitetet

Universitetsstyrelsen har utsett Anna-Karin Andershed till ny ställföreträdande rektor vid Örebro universitet. Gunilla Lindström hade tidigare den positionen men hon väljer att tacka nej till fortsatt förordnande.

Anna-Karins förordnande sträcker sig fram till den sista juni nästa år. Ställföreträdare tjänstgör i rektor Jens Schollin ställe när han inte är i tjänst. Anna-Karin Andershed är idag dekan för Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap.