Här ska Öbo rusta lägenheter från 50-talet

untitled (3)

Örebrobostäder ska rusta drygt 150 lägenheter i fastigheter byggda på 50- och 60-talen. Det är lägenheter i Norrby och Markbacken som idag har sliten standard som inte lever upp till dagens krav.

”Stadsdelen Norrby ligger norr om Örebros centrum och är byggd mellan 1956 och 1964. Husen är slitna och omoderna med läckage från gamla avlopp och vattenledningar och har badrum och kök som inte lever upp till moderna krav på en god boendemiljö. Därför är det glädjande att ÖBO nu planerar att renovera 48 lägenheter på Tallbacksvägen 19-21, Norrbygatan 19-25 samt Höglundagatan 14-16. Ombyggnationen beräknas starta under hösten 2016 och hyresgästerna kan flytta in i nyrustade och helt moderna bostäder under 2017”, enligt Öbo.

”Den andra stadsdelen som ska renoveras är Markbacken som uppfördes 1958 till 1963. Där har vi en planerad ombyggnation i tre etapper. Den första etappen består av 102 lägenheter och är redan påbörjad. Den andra etappen, Lertagsgatan 17-37, kommer igång under december 2015 och den tredje etappen, Lertagsgatan 39-61, startar i februari 2017. Totalt är det 311 bostäder i Markbacken som ska renoveras”.

,