På tisdag startar influensavaccineringen

Den 3 november startar årets influensavaccination i Örebro län. Då har alla vårdcentraler och flera läkarmottagningar i länet öppen mottagning för vaccination mot influensan.

Precis som tidigare år är vaccineringen gratis för alla över 65 år, och för personer som Socialstyrelsen bedömer tillhör en riskgrupp. De personer som är över 65 år, eller tillhör en riskgrupp, bör vaccinera sig för att på så vis minska risken att drabbas av svåra komplikationer till följd av influensan.

källa: Region Örebro län