Malin är mamma till dotter med diabetes – nu berättar hon sin historia

Malin%20Nyman

Malin Nyman är mamma till Nike, nio år som har diabetes typ 1. När Nike insjuknade i diabetes vid bara två års ålder vände familjen Nymans värld upp och ner. Nu kommer Malin till Örebro den 5 november och föreläser om sina erfarenheter av sjukdomen.

– Nike fick från en dag till en annan vänja sig vid att ta ett genomsnitt på mellan 8-10 insulin injektioner per dygn och lika många blodsockerprov, dygnet runt, varje dag, varje vecka, varje år för resten av hennes liv. Detta var oerhört tufft och förvirrande för ett så litet barn som när det begav sig inte ens kunde prata och beskriva hur hon mådde, säger Malin.

– Bakgrunden till att vi anordnar den här föreläsningsserien under hösten runt om i Sverige är att det för många är ett lotteri vem som får tillräckliga resurser i skolan, tillgång till tekniska hjälpmedel och vem som har turen eller oturen att få samma förutsättningar som alla andra i skolan. Jag är övertygad om att våra barn hade haft en säkrare och tryggare skolgång om kunskapsnivån och förståelsen och samarbetet hade ökat ute på skolorna bland pedagoger, rektorer, föräldrar och vårdpersonal. Just därför är detta projekt så viktigt.

– Det handlar absolut inte om pekpinnar på någon målgrupp utan bara om förbättringar. Sverige anses vara ledande vad det gäller hur våra barn med Diabetes har det i skolan, låt oss verkligen vara ledande och även titta på de saker som inte fungerar men som kan bli bättre.

På föreläsningen i aulan på USÖ medverkar Stefan Särnblad, universitetslektor, barnläkare samt även projektledare för Diabetes i Skolan. “Diabetes i skolan 2008”, även kallad DIS, var en undersökning som gjordes av Nationella diabetesteamet som visade på betydande brister i barnens omhändertagande och trygghet i skolan. I år har samma team gjort en uppföljning av undersökningen för att se om det har skett några förändringar. Resultatet presenteras under föreläsningen.

För mer information: http://www.diabetes.se/dis