Influensavaccin kan motverka hjärtinfarkt – sambandet undersöks i studie

Influensavaccin kan motverka hjärtinfarkt. Det är tesen i professor Ole Fröberts forskning vid Örebro universitet. Han har nu fått 2,7 miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden för att undersöka samband mellan vaccinet och minskad risk för hjärtsjukdomen.

– Tidigare studier pekar på att influensavaccin har en skyddande effekt mot kardiovaskulär sjukdom. Men det behövs bättre kliniska studier, säger Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet.

I studien ingår 4 400 patienter från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och den sträcker sig över tre influensasäsonger. Patienter med hjärtinfarkt delas slumpvis in i två grupper varav den ena får influensavaccination och den andra placebo, i det här fallet koksaltlösning.

– Om studien bekräftar de förväntade resultaten och visar att vaccinationen har en positiv inverkan på hjärt- och kärlsjuklighet så måste vi förändra befintlig behandlingspraxis. Det skulle ha djupgående positiva effekter på patienters individuella välbefinnande men också på samhällets hälsoekonomi.