Här finns miljoner att hämta

newcollage__50SEK_high_150210

År 2014 fördelades 616 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till 427 projekt över hela landet. Endast sex av projekteten kom från Örebro län, vilket gör Örebro till ett av de sämsta länen i landet på att söka stöd ur Arvsfonden.

Arvsfonden vill fördela mer pengar till nyskapande och utvecklande projekt i Örebro län och arrangerar därför två informationsträffar för föreningar, organisationer och offentliganställda tjänstemän i Örebro 4-5 november.

Intresset är stort och drygt 270 personer är anmälda till träffarna.

Onsdag 4 november 2015, klockan 18.30-21.00 (för föreningslivet) Elite Stora Hotellet, Örebro.

Torsdag 5 november 2015, klockan 9.30-12.00 (för tjänstemän)
Länssalen, Örebro slott.

foto: Riksbanken

 

,