Musik från Hajen lugnar oroliga föräldrar

jaws_52810934ddf2b37d3c7d3f9f

Till tonerna av musik i filmen Hajen blir nyblivna föräldrar lugnare. Detta enligt en studie vid Örebro universitet.

”De föräldrar som deltog i studien hade uttalade problem före behandlingen, med stress, psykisk ohälsa och med sina relationer till sina barn. Föräldrarna fick hjälp att se att det inte är fel på barnet, utan att deras reaktioner beror på egna smärtsamma minnen från barndomen”, säger Kerstin Neander vid Örebro universitet.

Anknytningsteorin är grunden för föräldraprogrammet Trygghetscirkeln – den svenska översättningen av det amerikanska originalet COS-P, Circle of Security – Parenting, som provats på tre verksamheter i Sverige. Både behandlare och föräldrar var väldigt nöjda och utvärderingen visar också att Trygghetscirkeln ökade effekten av behandlingen, uppger universitetet i ett pressmeddelande.

I kommentarerna från föräldrar och behandlare lyfts ett av Trygghetscirkelns begrepp fram, hajmusiken. Konkret är det musiken ur filmen “Hajen”, och i Trygghetscirkeln en beskrivning av känslan i den egna “bakgrundsmusiken”.

– För föräldrar kan behandlingen väcka sorg, eftersom den sätter igång tankar på vad i deras bakgrund som gjort att de inte kan trösta sina barn, äger Kerstin Neander. Det grundläggande är synen på barnet, att till exempel förstå att när ett litet barn är utom sig och vrålar är det ett uttryck för att barnet behöver sina förälder för att bli lugn och få ordning på livet igen, säger Kerstin Neander.

Källa: Örebro universitet