Två nya skolor byggs – plats för 1 000 elever

Under de kommande åren ska två nya skolor byggas i Örebro. De placeras i Södra Ladugårdsängen och Tybblelund. Kostnaden för skolorna beräknas till drygt 420 miljoner kronor. De nya skolorna får plats för drygt 1 000 elever. Dessutom byggs samtidigt 20 nya förskoleavdelningar, tio stycken vid respektive skola. Kostnaden för förskolorna beräknas till 60 miljoner kronor.

,