Vi fikar och äter för 676 miljoner

IMG_0015

I centrala Örebro finns nära 130 caféer och restauranger. De redovisade en försäljning under förra året på 676 miljoner kronor, enligt en sammanställning som City Örebro beställt. Restaurangerna och caféernas försäljning ökade med fyra procent jämfört med 2013. Servicenäringen i city sysselsätter drygt 1 100 personer. Julia Welander på Espresso House vid Stortorget är en av dem som jobbar på café i city.

Totalt omsatte detaljhandeln i city 2,2 miljarder förra året. Handeln i Mariebergs-området omsatte under samma period 3,9 miljarder kronor. I Marieberg med gallerian och intilliggande affärer arbetar cirka 1 200 personer.

,