400 000 till smarta idéer i kommunens verksamheter

Örebro kommun har fått 400 000 kronor från Vinnova för att ta tillvara nya idéer inom de kommunala verksamheterna.

– I ett första skede handlar det om att ta tillvara idéer från medarbetare, men senare ska idéslussarna även kunna användas för att ta emot och vidareutveckla idéer från medborgare, brukare, ideella organisationer och företag, säger Karin Eriksson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Satsningen är en del i den överenskommelse om stärkt innovationsförmåga i offentliga verksamhet som de har med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.