Kraftig minskning av antalet konkurser

2015 ser ut att bli ett riktigt rekordår när det gäller få konkurser. Oktober är inget undantag och antalet konkurser har minskat med hela 17 procent jämfört med samma period förra året. Hittills i år har konkurserna i Örebro län minskat med åtta procent, enligt bolaget Creditsafe.