Trafiksäkerheten ökar på Karlslundsgatan och Hedgatan – avstängt under bygget

uhgq3herqexxmw6xwxe3

Under november påbörjas två större trafiksäkerhetsprojektprojekt på Hedgatan och Karlslundsgatan. För att förbättra möjligheten att säkert kunna korsa gatorna till fots och på cykel så kommer övergångställen och passager att hastighetssäkras med farthinder.

För att kunna utföra byggnationen på ett säkert sätt vid Karlslundsgatan krävs det att trafiken från centrum mot Karlslund leds om via Hagagatan. Trafik från Karlslund in mot centrum kommer dock att kunna ta sig förbi byggarbetsplatsen.

Arbetet på Karlslundsgatan beräknas pågå mellan 9 och 27 november och arbetet på Hedgatan påbörjas 5 november för att bli färdigt under vintern.

– Örebro kommun satsar mycket på ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister som vill korsa trafikerade gator vid bland annat skolor. Den viktigaste förändringen på dessa platser är att hastigheten på fordonen ska saktas ned med ett farthinder för att minska risken för allvarliga skador. Detta är en del av Nollvisionsarbetet som ska leda till att ingen ska bli allvarligt skadad eller dödas i trafiken, säger Peter Smedberg trafikingenjör på Örebro kommun.