Eon bygger nytt för värme, kyla och el

IMG_0823 (2)

Energiföretaget Eon arbetar nu för högtryck med att byta ut och bygga nytt fjärrvärmesystem i Örebro. Samtidigt gör bolaget investeringar i fjärrkyla och el, berättar regionchefen Efwa Nilsson. Det är bråttom med att få fjärrvärmearbetet klart i tid innan kyla och tjälen kommer. Eon investerar årligen runt 100 miljoner kronor i Örebro fjärrvärmenät.

Tack vare att Örebro växer krävs även utbyggt elnät. En ny elkabel byggs nu för att förse stadens norra och östra delar med el. Där är nybyggnationen som mest intensiva. Både med bostäder vid den före detta mejeritomten vid Svampen, men även med företagsetableringar. Till exempel bygger Elektroskandia en helt ny anläggning vid Myrö nära motorvägen. Även investeringarna i utbyggt elnät ligger i 100-miljonersklassen under de kommande åren.

Eon jobbar målmedvetet med att föra en dialog med sina kunder under reparationsarbeten, förklarar Efwa Nilsson.

,