En vecka om mänskliga rättigheter

Mellan 8–14 november arrangeras Örebroveckan för mänskliga rättigheter. Det civila samhället med stöd av Örebro kommun står för ett program fyllt med aktiviteter.

– Region Örebro län deltar med tre seminarier om regionalt demokratiarbete. Örebroveckan sätter fokus på mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande, tre grundstenar i vårt samhälle, säger Torgny Larsson (S), ordförande i regionfullmäktige. Det är också begrepp som vi hela tiden måste verka för och värna.

– Våra tre seminarier tar upp medborgardialoger, varför de är viktiga för kommuner och landsting, den breda dialogen vi har arbetat med för att ta fram kulturplanen och vikten av att länets demokratinätverk nu återuppstår.

,