Kraftsamling på utveckling av digitaliseringen i vården

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.

– Vi välkomnar Vinnovas och regeringens satsning! Projektet har som mål att skapa gemensamma strukturer som förbättrar informationsflödet inom vården. Vi vill att relevant information om en patient ska finnas tillgänglig oavsett var i vårdkedjan man befinner sig. Allt med syftet att erbjuda patienten bästa möjliga vård och höja patientsäkerheten, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech och ordförande i MedTech4Health, som äger och driver projektet.

Region Örebro län är en av de deltagande aktörerna inom digitaliseringen av vården.