Ska forska om sjukgymnastikens effekt på lungcancerpatienter

Elisabeth Westerdahl får 1,2 miljoner i forskningsstöd av Cancerfonden. Hon är sjukgymnast från USÖ och docent vid Örebro universitet. Elisabeth tilldelas stödet för att forska kring sjukgymnastikens påverkan på lungcancerpatienter.

– Vi ska undersöka effekten av sjukgymnastik hos de här patienterna, och beskriva hur lungfunktion, fysisk aktivitet och livskvalitet påverkas. Vi kommer också titta på om det finns samband mellan aktivitetsnivån efter operation och patienternas livskvalitet. Målet är att utveckla de sjukgymnastiska behandlingsmetoderna och bidra till snabbare återhämtning och minska komplikationer, sjuklighet och vårdtid efter lungcancerkirurgi, säger Elisabeth Westerdahl.