Unionen: Bra men svagare konjunktur i länet

Det är ett gynnsamt konjunkturläge i Örebro län, men trots det ligger regionen under rikssnittet, enligt fackförbundet Unionens medlemmar.

– När fackklubbarna inom Unionen gör sin bedömning av konjunkturläget ligger det i stort i nivå med rikets förväntningar, men på områden som sysselsättning, kompentensutveckling och export redovisas lägre förväntningar här jämfört med landet i stort, säger Lars Jagrén, chefsekonom Unionen.

Infrastrukturen i länet får bra betyg i fackförbundets kartläggning. Där hamnar länet över riksgenomsnittet på alla punkter. Det innefattar bland annat IT-infrastruktur, elförsörjning, kommunikationer och bostäder.

Unionen har nära 15 000 medlemmar i region Bergslagen dit Örebro län hör. Stora fackklubben i Unionen lokalt är Atlas Copco, Ericsson, BAE Systems och Wurth.