Studievägledning saknar en genomtänkt plan

vägvalet

Studie- och yrkesvägledningen i Örebro län kännetecknas av få systematiska rutiner för planering, uppföljning och utvärdering. Det visar den granskning som Region Örebro län genomfört och som presenterades på tisdagen.

”De arbetssätt och metoder som tillämpas är i huvudsak skriftlig och muntlig information samt enskilda samtal. Man kanske kan säga att de som varit från skolan under flera decennier till stora delar skulle känna igen arbetsformerna även om blankettsystem bytts ut. Det dagliga arbetet baseras inte på systematiska verktyg utan på inrotade pragmatiska arbetsformer om oftast vilar på den enskilde vägledaren, det vill säga det är inte hela skolans ansvar”.

Liknande förhållanden framkommer i andra undersökningar i andra regioner i Sverige, enligt utvärderingen.