800 000 till mer IT i gymnasieskolorna

Gymnasienämnden avsätter 800 000 kronor till den pedagogiska IT-satsningen i de kommunala gymnasieskolorna. Nämnden har totalt under året satsat 4,8 miljoner kronor på att förstärka digitaliseringen i kommunens skolor.

– Vi har beslutat om att förstärka våra kommunala gymnasieskolors möjlighet att köpa in digitala läromedel. Vi tilldelar 150 kronor per elev, vilket motsvarar totalt cirka 800 000 kronor. Vi ser att det finns ett utrymme i budgeten för att kunna göra denna satsning nu i slutet av året, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i Gymnasienämnden.