Svårt för små företag att konkurrera med kvalitet i offentliga upphandlingar

EU rekommenderar att offentlig sektor ska utvärdera kvalitet och inte bara titta på lägsta-pris i offentliga upphandlingar för att gynna små och medelstora företag. Men Johan Stake, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet, visar att det tvärtom gör det svårare för dem.

Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor.

Idag är det svårt för små och medelstora företag att konkurrera med de stora företagen som ofta sitter på helt andra resurser. EU har därför gått ut med rekommendationer om att man hellre ska utvärdera kvalitet än att bara titta på lägsta-pris i upphandlingarna.

– Min forskning visar att det inte hjälper. Tvärtom ökar antalet bud från stora företag när man utvärderar kvalitet och dessutom minskar sannolikheten för små och medelstora företag att vinna, säger Johan Stake, som forskar vid Örebro universitet och Södertörns högskola.

En möjlig förklaring kan vara att de mindre företagen inte är lika bra på att framhäva kvaliteterna, något som de stora företagen har lärt sig göra genom att delta i många olika upphandlingar.

– Små och medelstora företag kan ha en större chans i lägsta-pris upphandlingar, eftersom de ofta är mer nischade inom sitt område eller har nära kontakt med kunden. Vid utvärdering av kvalitet kan man även öka deras chanser att vinna genom att dela upp stora upphandlingar i mindre kontrakt, säger Johan Stake.