1,6 miljoner till skolbiblioteken

Programnämnd Barn- och utbildning gör en satsning på skolbiblioteken. 1,6 miljoner kronor kommer att avsättas till inköp av ny litteratur och media till skolbiblioteken på Örebros grund- och gymnasieskolor.

– Programnämnden vill förstärka skolbiblioteken, och har därför beslutat om en stor satsning för att skolorna ska kunna fylla på sina bibliotek med fräscht material, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd.

– Ett välfungerade skolbibliotek är en stor resurs för lärande och utgör ett stort stöd för både lärare och elever. Det känns bra att vi kan satsa lite extra på att utveckla detta i hela kommunen, säger Per-Åke Sörman (C), presidieledamot.

Satsningen innebär 75 kronor per elev.