Elever på Gumaelius flyttas till Nikolaiskolan

Till höstterminen nästa år ska Gumaeliusskolan börja renoveras och verksamheten flyttar tillfälligt till tomma lokaler i Nikolaiskolan.

– Gumaeliusskolan ligger först i Futurums plan över planerade renoveringsobjekt och när Nikolaiskolan nu blir tom slipper vi tillfälliga paviljonglösningar, säger Lars Thornberg, Lokalförsörjningsavdelningen.

Örebro tar nu ett helhetsgrepp om skolornas lokaler, det betyder att även grundskolans lokaler kan påverkas av viss flytt och renovering. Förutom en ökning på cirka 3700 barn ska många förskolor och skolor renoveras de kommande åren. Redan 2012 då vuxenutbildningen flyttade till Nikolaiskolan var planen att skolan skulle återgå till att bli grundskola inom fem år.