Så här ser flyktingsituationen ut just nu – över 350 ensamkommande barn

WANT66

Det kommer fler ensamkommande barn och unga till Örebro varje dag. Kommunen arbetar hårt för att lösa situationen. Läget är mycket ansträngt eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Än så länge löser kommunen de behov som uppstår.

Den 9 november hade Örebro kommun totalt 353 ensamkommande barn och unga i sin omsorg.

”I den siffran ingår barn och unga med uppehållstillstånd, asylsökande barn och unga som har blivit anvisade till oss i väntan på beslut om asyl och barn som kommit till oss som första ort och som väntar på att bli anvisade till en kommun. Utöver de ensamkommande barnen finns i Örebro 655 asylsökande, så väl barn som vuxna, i så kallat “eget boende”. Eget boende innebär oftast att man bor hos släkt och vänner. Kommunen ansvarar för skola för barnen i familjer med eget boende. Asylsökande i eget boende har ökat i Örebro under oktober”, uppger kommunen.