Trots att transporterna ökar – utsläppen ligger kvar på 90-talsnivå

Transporter är en av länets största energi- och klimatutmaningar. Ämnet kommer att tas upp under en konferens i morgon fredagen den 13 november. Utsläppen från transportsektorn år 2013 ligger på ungefär samma nivå som de gjorde år 1990.

– Utvecklingen går å ena sidan mot energieffektivare fordon och större andel förnyelsebara bränslen, men å andra sidan mot ökat antal fordon och ökad trafik, säger Åsa Ödman på länsstyrelsen.

– Företag och industrier måste öka energieffektiviseringstakten och minska användningen av fossila bränslen, säger Åsa.

Utvecklingen går åt rätt håll, men det finns mer att göra. Så kan man sammanfatta energi- och klimatläget i Örebro län. På fredag presenteras årets deluppföljningsrapport för länets energi- och klimatarbete, tillsammans med en rad föreläsningar på områden som modernt byggande, hållbart resande, finansiering och energitillsyn.

,