Peab bygger 130 lägenheter i Södra Ladugårdsängen

Peab har fått uppdraget att bygga 60 hyreslägenheter och 70 bostadsrätter i Örebro. Beställare är BJC Group och Arbonova. Kontraktssumman uppgår till 193 miljoner kronor.

Projektet heter Johannesörten och är beläget i området Södra Sörbyängen. Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i november 2015 och inflyttning är beräknad till september 2017.

 

,