Allt fler studenter stannar kvar efter utbildningen – stärker länets kunskapsbas

Studenterna vid Örebro universitet stannar i ökande grad kvar i länet efter avslutad utbildning. Ungefär fyra av tio studenter blir kvar på den lokala arbetsmarknaden när de tagit sin examen.

På onsdag presenteras en rapport om vikten av universitetet för länets arbetsmarknad. I den framkommer bland annat att Örebroregionen stärker sin kunskapsbas i form av högutbildad arbetskraft.

”Rätt kunskap är ett kritiskt element strategier som syftar till att bibehålla eller stärka en regions ekonomiska ställning. Det handlar dels om att bygga upp en regional kunskapsbas och dels om att kunskapen sprids och genererar samhälleliga nyttigheter”, står det i rapporten.

Där står även att Örebroregionen utvecklas i en riktning mot en allt högre andel högutbildade och därmed också en ökad nivå på regionens humankapital, andelen studenter som stannar kvar och börjar arbeta inom Örebroregionen efter avslutade studier ökar trendmässigt från 30 procent åren 1996–2000 till 37 procent åren 2006–2010.

”Örebroregionen har gått från att förse andra regioner med studenter till att ha en positiv nettorekrytering. Idag attraherar med andra ord Örebroregionen fler studenter från övriga regioner i landet än vad som lämnar regionen för att studera utanför Örebro”. skriver projektledaren Ylva Skoogberg på Entreprenörskapsforum.

,