Enkät: Äldre vill bo tryggt hemma – och kunna ta en snaps till maten

Örebro kommun har frågat hur vi vill ha det när vi blir äldre. 4 500 personer har svarat på enkäten. Det viktigaste är att få bo kvar tryggt i hemmet. Och att få ta en snaps till hemlagad mat.

”Den boendeform som flest personer anser som bäst är egen lägenhet med tillgång till matservering, personal dygnet runt och stöd för sociala aktiviteter – motsvarande servicen på dagens vård- och omsorgsboenden. En fjärdedel av de svarande föredrar att bo kvar i sina hem, som tidigare. Viktigast är att man har ett tryggt boende och tillgång till den service man efterfrågar”, står det i sammanfattningen.

”Många oroar sig över att samhället inte kommer att ha resurser så man kan få bo som man önskar. Kommer det att finnas tillräckligt med bostäder, personal och pengar för att ta hand om de äldre på deras egna villkor, är frågor som ställs av dem som svarat”, enligt uppgifter från kommunen.

När det gäller maten svarar de att man vill ha nylagad mat och inte matlådor, frysmat eller färdiglagat. Det finns också önskemål om att kunna dricka öl, vin eller en snaps till maten.

Andra viktiga faktorer för en bra ålderdom är tillgänglighet, bra kommunikationer, anpassad teknik, snabb kontakt med sjukvården och en aktivt fritid.