Hot mot Mellringeskolan och bråk på Vivalla

Under tisdagen stängdes Mellringeskolan under några timmar på grund av ett hot mot skolan. Det är någon som lagt en handskriven lapp i ett lärarskåp där det uttalas hot om att upprepa attacken som skedde på en skola i Trollhättan nyligen. Efter en tid öppnades dock skolan igen. En anmälan om olaga hot är upprättad.

Polis kallades även till Vivallaskolan på grund av ett bråk.Det är inget bråk där när polisen anländer. Man uppehåller sig på skolan för att visa närvaro då det över tid varit en del stök på skolan.