Hur ska Örebro bli mer miljövänligt? – Ny klimatstrategi ute på remiss

blue-sky-369360_640

Ett förslag till ny klimatstrategi för Örebro kommun skickas i dagarna ut för synpunkter till nämnder, kommunala bolag och andra intressenter. Alla som vill kan yttra sig senast 29 februari nästa år.

– Med den nya klimatstrategin lägger vi in en ännu högre växel i våra ansträngningar att skapa en hållbar kommun. Målet är att hela kommunkoncernen ska vara klimatneutral senast 2030. Vi ställer oss också bakom initiativet Fossilfritt Sverige. Det är en viktig markering som tidsmässigt sammanfaller med att världens ledare träffas i Paris för att ta det globala greppet, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Jämfört med den nuvarande klimatplanen innebär förslaget till strategi en påtaglig ambitionsökning för den egna organisationen. Strategin innehåller även mål för att minska klimatpåverkan från alla som lever och verkar inom kommunens gränser. År 2030 ska klimatbelastningen per invånare vara 70 procent under nivån 2000, enligt Örebro kommun.

 

,