Länet loggar in på IT-dag i morgon

I morgon onsdag den 18 november bjuder Länsstyrelsen in till en dag om IT. Landshövding Maria Larsson inleder dagen tillsammans med regiondirektör Rickard Simonsson, nyligen invald i regeringens digitaliseringsråd.

Representanter från länets kommuner finns också på plats för att signera den regionala digitala agendan, en agenda som stakar ut vägen för hur vi genom digital teknik kan möta framtidens utmaningar.

Dagen fokuserar på bredband och eHälsa. Ett flertal olika föreläsare berättar om olika områden som till exempel hur långt vi kommit inom bredbandsutbyggnaden och eHälsans roll och betydelse i länet för både patienter och vårdpersonal.

IT-dagen startar klockan 9.00 på Club 700.

,