Extremt bra turistsäsong i år – sydkoreaner har hittat hit

IMG_0015

Perioden juni-augusti i år har varit extremt framgångsrik för besöksnäringen i centrala Örebro. Antalet gästnätter på hotellen i Örebro ökade med nära 27 procent under perioden till totalt drygt 133 000.

– Både svenska och utländska gäster har ökat. Det ombyggda Gustavsvik har varit en motor för den svenska turismen, antalet besökare på upplevelsebadet mer än fördubblades i juli, berättar Björn Fransson, turismstrateg på Örebrokompaniet.

Den största utländska gruppen i Örebro kommer från Norge. Dessa minskade något i juni, ökade i juli och ökade sedan med hela 46 procent i augusti. En av förklaringarna är en intensifierad marknadsföring där Gustavsvik attraherat många gäster även från grannen i väster. Den näst största gruppen, tyskarna, som ligger kvar på ungefär samma nivå som 2014.

Två marknader som ökat kraftigt är sydkoreaner som nu hör till de största utländska grupperna på hotell, samt danskar, vars antal fördubblades under juni och juli och fortsatte öka i augusti. Sydkoreanerna är mestadels bussresenärer som valt Örebro som stopp för rundresor i Norden. Även finländare, britter och holländare blir fler. Att Kina ökat beror delvis på Open Art och dess kinesiska tema, men också på ett ökat antal bussresenärer som valt Örebro som stopp. Möjligen på bekostnad av Västerås där denna grupp minskat under sommaren, säger Björn Fransson.

, ,