Polisen har ökat närvaron på publika platser – förhöjd terrorberedskap i landet

Polisen har ökat sin närvaro på strategiska och publika platser samt bistår Säkerhetspolisen i en förundersökning om förberedelse till terroristbrott. Förundersökningen hanteras av Säkerhetspolisen och alla frågor om den ställs till dem. Säkerhetspolisen har ett mycket nära samarbete och informationsutbyte med polisens nationella operativa avdelning, Noa, i det aktuella ärendet.

Polisens ökade närvaro blir en fortsättning på den ökade vaksamhet och trygghetsskapande verksamhet som genomförs efter terrordåden i Paris. Men den utgår nu även från stödet till Säkerhetspolisen i den pågående förundersökningen.

Läs mer om Säpos bedömning av terrorhot: http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-11-18-beslut-om-hojning-av-hotnivan.html