V vill få svar på frågor om upphandlingen av flyglinjen Örebro-Köpenhamn

IMG_0043

Vänsterpartiet i Örebro vill få svar på frågor kring upphandlingen av flyglinjen Örebro-Köpenhamn. Det bolag som vann upphandlingen gick i konkurs bara dagar efter det att premiärturen lyft mot den danska huvudstaden. Vänsterpartiet kommer därför att kalla styrelseordförande för Örebro läns flygplats AB, Irén Lejegren (S), till en interpellation vid nästa kommunfullmäktige.

Örebro kommun lägger årligen cirka tolv miljoner kronor på Örebro airport. Nyligen beslöts att utöka med en flyglinje tur och retur Örebro-Köpenhamn till en kostnad för Örebro kommun på ytterligare sex miljoner kronor årligen. Upphandlingen av flyglinjen gick till Estonian Air, som gick i konkurs strax efter att flyglinjen inletts. I kommunens upphandlingspolicy står att ”upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande avtal, lagar och regler.”

– Jag har väldigt svårt att se att man ens uppfyllt några av kommunens kriterier för upphandling i den här affären, säger Murad Artin kommunalråd V.

, ,