Fast personal i hemtjänsten ger bättre ekonomi

rm669kfzbsq6marggzml

Sedan 1 november arbetar nästan enbart fast anställd personal i Örebro kommuns hemtjänst. Personal har erbjudits arbete på andra ställen och vikarier har fasats ut. Det är resultatet av arbetet med Ekonomi i balans, ett åtagande som inleddes vårvintern i år.

Då hade det blivit uppenbart att Vård- och omsorgsförvaltningen i sin helhet skulle gå mot ett underskott på nästan 100 miljoner kronor vid årets slut, om inga åtgärder vidtogs. Under våren 2015 visade det sig att hemtjänsten i Örebro kommun tappat ungefär 15 procent av sina utförda timmar till privata utförare. Samtidigt hade antalet anställda blivit fler och kostnaderna för verksamheten ökat.

– Det är den huvudsakliga bakgrunden till satsningen på Ekonomi i balans. Målet är att vi ska ha en ekonomi i balans till årsskiftet samtidigt som våra kunder fortsatt ska få sin omvårdnad och service, säger Karin Östgren, t. f. förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen, där hemtjänsten ingår.

– Eftersom vi bara får budget för den tid vi arbetar hos våra kunder, måste vi se till att en större del av den totala arbetstiden förläggs hos kunderna. Det blir på bekostnad av övrig tid såsom planering, möten, förflyttning mellan kunder och tid som varit helt oplanerad i scheman.

,