Regionhälsovården får akademisk status

Regionhälsan i Örebro län har som första företagshälsovård kvalificerat sig till medlemskap i Kompetenscentret för företagshälsa. Regionhälsan kan därmed kalla sin verksamhet för Akademisk företagshälsa.

Bakom Kompetenscentret för företagshälsa står Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet och Svenska Miljöinstitutet. Syftet med Akademisk företagshälsa är att skapa en standardisering och struktur för kvalitetssäkrade arbetssätt för företagshälsor i Sverige som bygger på ett evidensbaserat arbete.

– Det ska också underlätta kunskapsutbytet mellan forskning och praktik inom företagshälsovård. Detta för att främja och stödja utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser. Det är både glädjande och uppfordrande, säger Bennet Sandberg, chef för Regionhälsan i Örebro län.

– Vi har visat att vi i vårt arbetssätt säkrar att såväl anställda som arbetsgivare nås av den senaste vetenskapen.  Det innebär också att våra insatser för att förebygga och åtgärda riskfyllda arbeten och arbetsplatser är enhetliga och kostnadseffektiva.

,