Socialtjänsten får tio miljoner – och slipper spara

Socialtjänsten i Örebro får totalt 10 nya miljoner kronor. Dessutom undantas man från det generella effektiviseringskravet.

– Det är viktigt att vi gör mer än att bara reagera på redan inträffade problem. Vi prioriterar ett starkt förebyggande arbete för att hjälpa så många som möjligt innan problem växer sig stora. Därför känns det bra att vi nu kan tillskjuta mer pengar till dessa viktiga verksamheter, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd med ansvar för Social Välfärd. I kommunens

Övergripande Strategi och Budget, ÖSB, för 2016 tillskjuts 6 miljoner i volymförstärkning. I programnämnd Social Välfärds egen budget tillskjuts utöver det ytterligare 4 miljoner för 2016. Dessutom undantar man socialtjänsten från det generella effektiviseringskrav på 0,5 procent som finns i kommunen.