Universitetet får ”snabbspår” för att utbilda lärare

Fotograf Johan Dalhäll Storg. 6, SE-703 61 Örebro Mob: 0705-81 74 27 Tel: 019-33 26 87 http://www.dalhall.com johan@dalhall.com

Örebro universitet är ett av sex lärosäten som ska snabbutbilda lärare. Det gäller personer med rätt akademisk bakgrund som nu kommer till Sverige som nyanlända.

Nu pågår arbetet med att hitta lärare åt de blivande lärarna, personer som bland annat talar arabiska, förklarar rektor Jens Schollin. Utbildningen av nya lärare kan påbörjas under våren nästa år, tror han.

Det är regeringen som ger universiteten och högskolorna uppdraget att validera de nyanländas olika examen och vidareutbilda dem. Det är ännu oklart hur många platser utbildningarna får.

foto: Johan Dalhäll/ Örebro universitet