1,1 miljoner till giftfritt på förskolorna

Programnämnd Barn- och utbildning gör nu en extra satsning på materialinköp till förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 1,1 miljoner kronor kommer att avsättas till inköp av böcker och giftfria leksaker och annat material som en del i arbetet med ökad måluppfyllelse.